Nếu trong chiêm bao bạn mơ thấy bị rượt đuổi và người truy đuổi không phải là mình thì có lẽ hiện tại ban đang lảng tránh một vấn đề nào đó
Posted in General

Decode untuk Anda mimpi dikejar!!!!

Kapan Mimpi dikejar Apa yang biasanya kamu pikirkan? Apakah mimpi ini pertanda buruk yang harus dihindari dan ketika Anda bermimpi…